Horsk hotel Kozubov

Milkov 28
73981 Milkov

Max. kapacita : 56 osob
Ubytovn : od 250 K osoba / noc

epujeme :

Specialita kuchyn : klasick esk kuchyn
N tip : turistika,kaple svat Anny s rozhlednou
Email : hotel-kozubova@seznam.cz

Popis

Ubytování
Kapacita chaty ve dvoulkových pokojích (+pistýlky) s kompletním sociálním zaízením na kadém pokoji je a 60 ubytovaných host.

Stravování

Ubytovaní hosté mohou zvolit stravování bu formou polopenze nebo plné penze, která je podávána v restauraci chaty. Bní návštvnící chaty mají k dispozici bohatý jídelníek

Kulturní a sportovní vyití:

Souástí rekreaního stediska je stylová restaurace, klubovna, sauna. V letních msících lze k píjemnému posezení vyuít venkovní posezení s ohništm.

Okolí chaty nabízí nepeberné mnoství sportovního vyití. Je zde mnoho turistických tras pro pší a bkae. V okolí chaty jsou dv kvalitní sjezdovky. Dále si mete zahrát kuelky, stolní tenis a absolvovat projíky na koni.


Lyaské terény

V bezprostední blízkosti chaty Kozubová jsou v provozu do konce dubna (záleí na snhových podmínkách) dva lyaské vleky. V zimním období lze absolvovat všechny turistické trasy na bkách. Náronost odpovídá prmrnému lyai. Vdy nutno vzít v úvahu stávající povtrnostní podmínky, které se mohou velice rychle zmnit.

Cyklistické trasy

Všechny turistické trasy jsou vhodné pro cykloturistiku na horských kolech. Pouze trasa z chaty Kozubová - modrá - do Hrádkové - Košaisk není vhodná pro velice píkrou ást na západním úboí Kozubové. K cykloturistice lze vyuít všechny neznaené cesty v okolí Kozubové, vetn cest vedoucí do osad pod Kozubovou - Dolní Lomné, Košaiska, Milíkov. Neznaená bkaská trasa okolo Kozubové je vhodná pro horská kola.

<<< zpt na ubytování

úvodní stránka >>> 

 

 


 

N tip

N tip

N tip

Zimn verze