Hotel Salajka

Horn Lomn 50
731 91 Horn Lomn

Max. kapacita : 32 lek osob
Ubytovn : od 280 K osoba / noc

epujeme :

Email : info@hotelsalajka.cz

PopisHotel Salajka se nachází v krásném údolí Beskyd v malebné vesnice Horní Lomná. Kompletn zrekonstruovaný a nov vybavený hotel nabízí krom ubytování také poádání firemních akcí, rodinných oslav, i svateb.V hotelu se mete stravovat v restauraci, která nabízí píjemné posezení a urit uspokojí vaší pedstavu co se jídla a pití týe. Mete vyuít stravování formou plné penze, polopenze i pouze snídaní a to výbrem z velké nabídky v jídelním lístku.K poádání rzných kultucních a spoleenských akcí jako jsou svatby a oslavy jsou ureny jeden menší salónek pro cca 30 osob a pro vtší akce máme k dispozici sál, kde se pohodln vejde 100 osob.
Firemní akce, semináe a školení.
Oba salónky, pro 30 nebo 100 osob, jsou rovn k dispozici pro poádání vašich firemních akcí, seminá nebo školení.

Ubytování je poskytováno ve 2,3 a 4 lkových pokojích a také ve dvou apartmánech pro 3 nebo 4 osoby. Kadý z jedenácti pokoj a apartmán má své vlastní WC,koupelnu a TV.Do pokoj je moné pidat pistýlku.

Samozejmostí v hotelu je stravování v restauraci s poádaní rzných spoleenských akcí a oslav ve dvou sálech

<<< zpt na ubytování

úvodní stránka >>> 

 

 

Sluby

Ke zpjemnn vaeho volnho asu pat v hotelu spoleensk mstnost kdre si mene v klidnm prosted zahrt rzn spoleensk hry. V hotelu je mono vyut kulenkov stl nebo stl na stoln tenis.


 

N tip

N tip

N tip

Zimn verze