Národopisné slavnosti v Dolní Lomné navazují na více než osmdesátiletou tradici podobných slavností,

jejichž počátky spadají do dvacátých let minulého století.

 

Historie

Matice slezská je zájmovou, kulturní a společenskou organizací, jež má za cíl šířit osvětu na území Slezska a pečovat o zachování a rozvoj kulturních a národních tradic ve Slezsku. Slezské dny vznikly před 50 lety jako výsledek snahy skupiny nadšenců Matice slezské uspořádat na Těšínsku lidové slavnosti. Po dlouhém zvažování bylo rozhodnuto uspořádat folklorní slavnosti v Dolní Lomné. A tak na soutoku říček Křínova a Lomňanky začali členové Matice slezské budovat k tomuto účelu areál. Zpočátku to bylo jen jedno pódium s hledištěm a šatnou pro soubory, postupem času se však rozrůstal v dřevěnou vesničku, která svému účelu slouží dodnes. Slezské dny pořádá Matice slezská v Dolní Lomné vždy druhý víkend v září na dvou pódiích. Staly se svátkem lidové kultury Slezska, Moravy, Čech, ale také Slovenska, Polska a jiných zemí. Je to jedinečná příležitost, kde se krajové a jiné soubory mohou pochlubit výsledky své práce. Ve dvou zářijových dnech se rozezní dvě lomňanská pódia zpěvem i hudbou, které spolu s tancem vytvářejí bohaté prostředí krásných zážitků.


Slezské dny v Dolní Lomné jsou bohatou přehlídkou folklorních souborů a představují vše krásné, co se uchovalo ve zvycích a krojové kultuře našich předků. Každoročně zde vystoupí na 20 folklorních souborů v koncipovaných pořadech, z toho asi 12 regionálních, 5 z ostatních regionů ČR a 3 ze zahraničí, což představuje asi 800 účinkujících. Program začíná v sobotu od 16 hodin na obou pódiích vystoupením folklorních souborů v koncipovaných pořadech. Pódium Křínov patří sobotní večer příznivcům dechovky, kde k tanci i poslechu hraje slovácká dechová hudba, pódium Lomňanka pak mladým s hudební skupinou. Nedělní program začíná na obou pódiích od 10 hodin a pódia patří především dětem v dětském pořadu, kde vystoupí asi 7 dětských folklorních souborů. Ve 13 hodin začíná průvod krojovaných skupin, následuje hlavní pořad ve 14 hodin na pódiu Křínov. Zároveň na pódiu Lomňanka probíhá odpolední program složený z pozvaných souborů. Nedělní folklorní pořady končí v 17 hodin a na pódiu Křínov se rozloučí s návštěvníky.


V areálu probíhá po oba dny jarmark řemeslné výroby, kde výrobci tradičních řemesel předvádějí své umění. Uvidíme zde řezbáře, kováře, keramiky, košíkáře, malování perníku, zdobení kraslic, tkaní aj. Výrobky řemeslníků si mohou návštěvníci zakoupit. Další doprovodnou akcí je výstava v prostorách staré pily, kde Muzeum Těšínska instaluje zajímavé výstavy. Pro příznivce turistiky a cykloturistiky je připraven v sobotu tradiční pochod Mánesovou stezkou, který je možno absolvovat v různých vzdálenostech. Od počátku slavností provází program tzv. Slezský krmáš, což je bohatý výběr krajových specialit, které připravují členové místních odborů Matice slezské ve stylových dřevěnicích. Slezské dny se řadí mezi nejnavštěvovanější folklorní festivaly u nás - až 10.000 diváků. Staly se tradičním svátkem všech obyvatel zde žijících a navštěvuje je stále více návštěvníků ze zahraničí.

Festival je přidruženým členem české sekce CIOFF.

[ foto zpravodaj z roku 1974 ]


 
 

Náš tip