sd 2013 sd 2013 sd 2013 sd 2013 sd 2013 Slezske banner 001
Slezské dny patří bezpochyby k největším kulturním zážitkům v Dolní Lomné.      
        Po více než 49 let patří první nebo druhý víkend v září prostorám národopisného areálu Slezským dnům. Jsou významnou folklórní událostí, která láká publikum z širokého okolí. Každoročně na podiích národopisného areálu vystupuje na 23 zahraničních i tuzemských folklorních souborů. Pravidelně jsou zvány soubory ze Slovenska, Polska a také jiných zemí. Tento velký svátek folkloru se řadí mezi nejoblíbenější toho druhu u nás. Zobrazuje v reprezentativním výběru převážnou část toho nejlepšího, co se uchovává v muzice, písních, tancích a krojové kultuře. Každoročně slavnosti obohacují doprovodné programy.

Slezské dny 2018Dni Śląskie
należą bez wątpienia do największych wydarzeń kulturalnych w Łomnej Dolnej.
      Przez okres ponad 49 lat, podczas pierwszego lub drugiego weekendu września, odbywają się w ośrodku etnograficznym uroczystości pod nazwą „Dni Śląskie“. Ta znacząca impreza folklorystyczna przyciąga publiczność z szerokiej okolicy. Corocznie na podiach ośrodka ludowego występuje ok. 23 zagranicznych i krajowych zespołów folklorystycznych. Regularnie zapraszane są zespoły ze Słowacji, Polski i innych krajów. To duże święto folkloru należy do najbardziej popularnych w kraju. Przedstawiany jest repre-zentacyjny wybór wszystkiego najlepszego, co zachowało się w muzyce, pieśniach, tańcach i kulturze stroju ludowego. Corocznie święto jest wzbogacone o programy towarzyszące.


The festival Silesian Days
is undoubtedly one of the biggest cultural experiences in the village of Dolni Lomna.
      For more than 49 years, the first or the second weekend in September belongs to the festival Silesian Days which takes place at the premises of Ethnographic Complex. This important folkloric event attracts visitors from wide area. Every year, 23 foreign and domestic folklore groups perform on the stages of the Ethnographic Complex. Groups from Slovakia, Poland and other countries are regularly invited. This great feast of folklore is among the most popular of its kind in the Czech Republic. It displays a representative selection of the best in music, dance and costume culture. Every year, the festival has a rich accompanying program.
 
Aktuality


49. SLEZSKÉ DNY

02.09.2018
Již po čtyřicátédeváté si dali dostavenéčko v Údolí Lomné příznivci folkloru na Slezských dnech.  Foto tady:

Již 49 let patří první víkend v září prostorám národopisného areálu Slezským dnům

03.09.2018
Aktuální program tohoto ročníku TADY. Foto z minulých ročníků ZDE
 

Náš tip

Náš tip