VOZATAJSK ZVODY [www.lomnadolina.cz]

  • Doln Lomn
  • Vozatajsk zvody

  [Vozatajsk zvody]       
       
         Od roku 2011 se podaj v Doln Lomn pod ztitou obecnho adu a ve spoluprci s jezdeckou stji Martynkova obora Bahenec Vozatajsk zvody. Tato akce m za kol v naem regionu propagovat a zviditelnit tak ojedinle a v dnen dob stle vce populrn vozatajsk jedn. Tento vozatajsk sport m v na republice bohatou historii a velice kvalitn vsledky, i kdy v naem regionu nem takovou tradici.

         Kadoron se zde schz kvalitn zvodn pole jezdc, kter se skld z nejlepch jezdc R, astnk a medailist mistrovstv esk republiky a mistrovstv svta (v soutch jednospe, dvouspe a tak tyspe). Vzhledem k poloze na obce a podpory Fondu mikroprojekt Euroregionu Tnsk Slezsko jsou zvni jezdci z esk republiky, Polska a Slovenska.

rozshl fotogalerie ze zvod na:
http://www.lomnadolina.cz/archiv-akci/


   [Wycigi wonicw]

        Od roku 2011 organizowane s w omnej Dolnej, pod egid urzdu gminy i przy wsppracy ze stadnin jedzieck Zwierzyniec Martynka Baginiec Wycigi wonicw. Impreza ma za cel promowanie i upowszechnianie w naszym regionie coraz bardziej popularnego powoenia zaprzgami. Dyscyplina ta ma w naszym kraju bogat histori i znaczce wyniki, chocia w naszym regionie nie ma dugiej tradycji. Corocznie spotyka si tu czowka wonicw, w skad ktrej wchodz najlepsi wonice RC, uczestnicy i medalici mistrzostw Republiki Czeskiej i mistrzostw wiata (powoenie zaprzgiem z jednym, dwoma i czterema komi).

  [Harness racing]

       Since 2011, the harness racing Vozatajsk zvody is held in Dolni Lomna under the auspices of the municipal office and in cooperation with riding stables Martynkov obora Bahenec. This events goal is to promote and raise the profile of the rare and increasingly popular harness riding. This sport of harness race riding has a rich history and high-quality results in the Czech Republic, even though, it does not have such a tradition in the region. Every year, the quality group of racers that consists of the best riders of the Czech Republic, participants and medallists of the Czech Championship and the World Cup (competitions of singles, doubles and four-horse carts).

 

N tip

N tip

N tip

Zimn verze