SLEZSK DNY [www.slezskedny.cz]

  • Doln Lomn
  • Slezsk dny


Slezsk dny pat bezpochyby k nejvtm kulturnm zitkm v Doln Lomn.      
        Po vce ne 40 let pat prvn nebo druh vkend v z prostorm nrodopisnho arelu Slezskm dnm. Jsou vznamnou folklrn udlost, kter lk publikum z irokho okol. Kadoron na podich nrodopisnho arelu vystupuje na 23 zahraninch i tuzemskch folklornch soubor. Pravideln jsou zvny soubory ze Slovenska, Polska a tak jinch zem. Tento velk svtek folkloru se ad mezi nejoblbenj toho druhu u ns. Zobrazuje v reprezentativnm vbru pevnou st toho nejlepho, co se uchovv v muzice, psnch, tancch a krojov kultue. Kadoron slavnosti obohacuj doprovodn programy.

Rozshl fotogalerie na www.lomnadolina.cz


Dni lskie
nale bez wtpienia do najwikszych wydarze kulturalnych w omnej Dolnej.
      Przez okres ponad 40 lat, podczas pierwszego lub drugiego weekendu wrzenia, odbywaj si w orodku etnograficznym uroczystoci pod nazw Dni lskie. Ta znaczca impreza folklorystyczna przyciga publiczno z szerokiej okolicy. Corocznie na podiach orodka ludowego wystpuje ok. 23 zagranicznych i krajowych zespow folklorystycznych. Regularnie zapraszane s zespoy ze Sowacji, Polski i innych krajw. To due wito folkloru naley do najbardziej popularnych w kraju. Przedstawiany jest repre-zentacyjny wybr wszystkiego najlepszego, co zachowao si w muzyce, pieniach, tacach i kulturze stroju ludowego. Corocznie wito jest wzbogacone o programy towarzyszce.

Rozshl fotogalerie na www.lomnadolina.cz


The festival Silesian Days
is undoubtedly one of the biggest cultural experiences in the village of Dolni Lomna.
      For more than 40 years, the first or the second weekend in September belongs to the festival Silesian Days which takes place at the premises of Ethnographic Complex. This important folkloric event attracts visitors from wide area. Every year, 23 foreign and domestic folklore groups perform on the stages of the Ethnographic Complex. Groups from Slovakia, Poland and other countries are regularly invited. This great feast of folklore is among the most popular of its kind in the Czech Republic. It displays a representative selection of the best in music, dance and costume culture. Every year, the festival has a rich accompanying program.

Rozshl fotogalerie na www.lomnadolina.cz

 

N tip

N tip

N tip

Zimn verze