Festival na pomez [www.festivalnapomezi.cz]

  • Doln Lomn
  • Festival na pomez

  [Festival na pomez]    
      Mezinrodn setkn hudebnk a pznivc folkov, country, bluegrassov, trampsk, keltsk muziky a ostatnch hudebnch nr ze t pomeznch stt: esk, Slovensk a Polsk republiky. Motto: Ptci a psniky neznaj hranice, symbolizovan jeho logem, je pro tento skuten nejvchodnj esk festival velice pznan. Od potku sv existence je v zk spoluprci s karvinskou agenturou Agrimona po-dn Mstnm odborem Matice slezsk Doln Lomn a to tradin prvn ptek a sobotu v msci ervenci. Za uplynul dvacetilet svho trvn si zcela zaslouen vybudoval povst jednoho z nejpopulrnjch celo-republikovch festival.

aktuln info a bohat fotogalerie na: www.festivalnapomezi.cz


   [Festival ,,Na pomez]
     This is an international meeting of musicians and fans of folk, country, bluegrass, tramp, Celtic music and other musical genres from the three neighbouring countries: the Czech, the Slovak and the Polish Republic. The motto: Birds and songs know no borders, symbolized by its logo, is very fitting for this easternmost Czech festival. From the beginning of its existence, the festival is traditionally held on the first Friday and Saturday in July and organised by the local trade union Matice slezsk Dolni Lomna in close cooperation with the agency from the city of Karvina called Agrimony. Over the past two decades of its existence, it has quite deservedly built a reputation as one of the most popular festivals nationwide.


   [Festiwal Na Pograniczu]
      Midzynarodowe spotkanie muzykw i sympatykw muzyki w stylu folk, country, bluegrass, western, celtyckiej oraz innych gatunkw muzycznych z trzech ssiednich krajw: Republiki Czeskiej, Sowacji i Polski. Haso: Ptaki i piosenka nie znaj granic oraz logo imprezy dla tego najdalej na wschd wysunitego czeskiego festiwalu waciwe jest charakterystyczne. Od pocztku swego istnienia festiwal cile wsppracujcy z karwisk agencj Agrimona organizowany jest przez Miejscowe Koo Macierzy lskiej omna Dolna, tradycyjnie w pierwszy pitek i sobot lipca. Za okres minionych dwudziestu lat swego istnienia zbudowa on sobie w peni zasuon reputacj jednego z najbardziej popularnych festiwali w kraju. 

 

N tip

N tip

N tip

Zimn verze