Euroregionální jarmark

  • Dolní Lomná
  • Euroregionální jarmark

   [Euroregionální jarmark]  
       Od roku 2008 se pravidelně pořádá euroregionální jarmark v Dolní Lomné. Díky poskytnuté dotaci z Regionálního sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska se podařilo zahájit každoroční pořádání akce, která se těší velkým zájmem (5 000 – 7 000 účastníků) a je ojedinělá v celém regionu. Každý následující ročník mimo svého stálého programu je o něco málo doplněn. K programu patří zejména: trh domácích zvířat, ukázky dobových řemesel, krajových výrobků, regionálních jídel, různé soutěže (nejlepší regionální jídlo, nejlepší domácí mok, soutěže v gorolských disciplínách, tanci a zpěvu, IQ test), závody furmanů atd. Jednotlivé ročníky euroregionálního jarmarku se těší stále větší návštěvnosti.

Rozsáhlá fotogalerie na
http://www.lomnadolina.cz/archiv-akci/


   [„Jarmark Euroregionalny“]

       Od roku 2008 regularnie odbywa się w Łomnej Dolnej „Jarmark Euroregionalny“. Dzięki dotacji Regionalnego Stowarzyszenia Współpracy Terytorialnej Śląska Cieszyńskiego udało się rozpocząć coroczne urządzanie imprezy, która budzi szerokie zainte-resowanie (5000 – 7000 uczestników) i jest jedyną w swoim rodzaju w całym regionie. Każda kolejna edycja imprezy poza swoim stałym programem zawsze jest czymś wzbogacana. W jej ramach odbywają się: targi zwierząt domowych, pokazy rzemiosła ludowego, produktów regionalnych, pokarmów regionalnych, różne konkursy (o najsmaczniejszy pokarm regionalny, najlepszy napój regionalny, konkursy w dyscyplinach „górolskich“, taneczne i śpiewacze, testy IQ), wyścigi furmanek itp. Corocznie na „Jarmark Euroregionalny“ przybywa coraz większa grupa gości.

   [Euroregional Fair]

       Euroregional Fair in Dolni Lomna has been regularly organised since 2008. Thanks to a grant provided by the Regional Association of Territorial Cooperation of Tesin Silesia, an annual event could be launched which attracts great interest (5 000-7 000 participants) and is unique in the region. Each subsequent year, a few extra events are added to its stable program. The program includes: market of domestic animals, display of crafts, regional product, regional dishes, various competitions (the region's best food, the best home brew, competition in the Goral disciplines, dancing and singing, IQ test) Furman races, etc. More and more visitors come to the Euroregional Fair every year. 

 

Náš tip

Náš tip

Náš tip

Zimní verze