Kultura

       [Kultura, folklor, tradice]

       Krom prodnho bohatstv je zde iv i folklr. Snad prv proto zde nalezneme arel Matice slezsk, kter tvo stylov rouben chalupy a tak dva prodn amfitetry, pojmenovan podle ek, na jejich soutoku jsou umstny - Knov a Lomance.
        
       Po vce ne 40 let pat druh nebo prvn vkend v z prostorm nrodopisnho arelu Slezskm dnm. Jsou vznamnou folklrn udlost, kter lk publikum z irokho okol.

       Vdy prvn ptek a sobotu v ervenci se zde kon festival Na pomez. Ji dvacet let zde probh pehldka folkov, country a trampsk psn, kter se zastuj inkujc i nvtvnci ze t pomeznch stt.

      V polovin ervence se od roku 2011 podaj v Doln Lomn v arelu Lomanskho muzea pod ztitou obecnho adu a ve spoluprci s jezdeckou stji Martynkova obora Bahenec Vozatajsk zvody. Tato akce m za kol v naem regionu propagovat a zvidi-telnit stle vce populrn vozatajsk jedn.

      jen ji neodmysliteln v Doln Lomn pat Euroregionlnmu jarmarku. Tuto ojedinlou akci, kter si zskv sv msto a tradici v celm regionu, pod obec od roku 2008. Kadoron jarmark navtv a 7000 obdivovatel.

   [Culture, folklore, traditions]

      In addition to beautiful nature, the folklore continues to be alive here. That is why the area of Silesian Matice can be found here, which includes stylish wooden houses and two natural amphitheatres named after the confluence of two rivers where they are located Krinov and Lomnanka.

      For more than 40 years, the first or the second wee-kend in September belongs to the festival Silesian Days which takes place at the premises of Ethnographic Complex. This important folkloric event attracts visitors from wide area.

     The festival Na pomezi takes place each first Friday and Saturday in July. The event has been held for twenty years here and presents folk, country and tramp songs performed by musicians and visitors of the three neighbouring states.

        In mid-July of 2011, the harness race Vozatajsk zvody is held in Dolni Lomna above the museum under the auspices of the municipal office and in cooperation with riding stables Martynkov obora Bahenec . This events goal is to promote and raise the profile of the increasingly popular harness riding.

   [Kultura, folklor, tradycje]

      October inherently belongs to the Euroregional Fair in Dolni Lomna. This unique event, which earned its place and tradition in the region, has been organized by the municipality since 2008. The fair has up to 7000 visitors every year.

  Oprcz bogactwa naturalnego jest tu ywy folklor. Wanie dlatego znajdziemy tu kompleks Macierzy lskiej, ktry tworz stylowe domy z bali oraz dwa amfiteatry w przyrodzie, ktre nios nazwy rzek, u zbiegu ktrych si znajduj Krzynowa i omnianki.

       Przez okres ponad 40 lat, podczas pierwszego lub drugiego weekendu wrzenia, odbywaj si w tym orodku etnograficznym uroczystoci pod nazw Dni lskie. Ta znaczca impreza folklorystyczna przy-ciga publiczno z szerokiej okolicy.

      Zawsze w pierwszy pitek i sobot lipca odbywa si tu festiwal Na Pograniczu. Od dwudziestu lat ma tu miejsce przegld piosenek w stylu folk, country and western, w ktrym bior udzia wykonawcy i pub-liczno z trzech ssiednich krajw.

      W poowie lipca od roku 2011 organizowane s nad muzeum w omnej Dolnej, pod egid urzdu gminy i przy wsppracy ze stadnin jedzieck Zwierzyniec Martynka Baginiec Wycigi wonicw. Impreza ma za celu promowanie i upowszechnianie w naszym regionie coraz bardziej popularnego powoenia zaprzgami.

   Padziernik w omnej Dolnej jest nierozcznie zwizany z Jarmarkiem Euroregionalnym. T osobliw imprez, ktra zdobywa sobie swe miejsce i tradycj w caym regionie, gmina urzdza od roku 2008. Corocznie jarmark odwiedzi ok. 7000 uczestnikw.

<<< ubytovn
turistick cle >>>
 

N tip

N tip

N tip

Letn verze