Kultura

       [Kultura, folklor, tradice]

       Kromě přírodního bohatství je zde živý i folklór. Snad právě proto zde nalezneme areál Matice slezské, který tvoří stylové roubené chalupy a také dva přírodní amfiteátry, pojmenované podle říček, na jejichž soutoku jsou umístěny - Křínově a Lomňance.
        
       Po více než 40 let patří druhý nebo první víkend v září prostorám národopisného areálu Slezským dnům. Jsou významnou folklórní událostí, která láká publikum z širokého okolí.

       Vždy první pátek a sobotu v červenci se zde koná festival „Na pomezí“. Již dvacet let zde probíhá přehlídka folkové, country a trampské písně, které se zúčastňují účinkující i návštěvníci ze tří pomezních států.

      V polovině července se od roku 2011 pořádají v Dolní Lomné v areálu Lomňanského muzea pod záštitou obecního úřadu a ve spolupráci s jezdeckou stáji Martynkova obora Bahenec „Vozatajské závody“. Tato akce má za úkol v našem regionu propagovat a zvidi-telnit stále více populární vozatajské ježdění.

      Říjen již neodmyslitelně v Dolní Lomné patří Euroregionálnímu jarmarku. Tuto ojedinělou akci, která si získává své místo a tradici v celém regionu, pořádá obec od roku 2008. Každoročně jarmark navštíví až 7000 obdivovatelů.

   [Culture, folklore, traditions]

      In addition to beautiful nature, the folklore continues to be alive here. That is why the area of Silesian Matice can be found here, which includes stylish wooden houses and two natural amphitheatres named after the confluence of two rivers where they are located – Krinov and Lomnanka.

      For more than 40 years, the first or the second wee-kend in September belongs to the festival Silesian Days which takes place at the premises of Ethnographic Complex. This important folkloric event attracts visitors from wide area.

     The festival “Na pomezi” takes place each first Friday and Saturday in July. The event has been held for twenty years here and presents folk, country and tramp songs performed by musicians and visitors of the three neighbouring states.

        In mid-July of 2011, the harness race “Vozatajské závody” is held in Dolni Lomna above the museum under the auspices of the municipal office and in cooperation with riding stables Martynková obora Bahenec . This event’s goal is to promote and raise the profile of the increasingly popular harness riding.

   [Kultura, folklor, tradycje]

      October inherently belongs to the Euroregional Fair in Dolni Lomna. This unique event, which earned its place and tradition in the region, has been organized by the municipality since 2008. The fair has up to 7000 visitors every year.

  Oprócz bogactwa naturalnego jest tu żywy folklor. Właśnie dlatego znajdziemy tu kompleks Macierzy Śląskiej, który tworzą stylowe domy z bali oraz dwa amfiteatry w przyrodzie, które niosą nazwy rzek, u zbiegu których się znajdują – Krzynowa i Łomnianki.

       Przez okres ponad 40 lat, podczas pierwszego lub drugiego weekendu września, odbywają się w tym ośrodku etnograficznym uroczystości pod nazwą „Dni Śląskie“. Ta znacząca impreza folklorystyczna przy-ciąga publiczność z szerokiej okolicy.

      Zawsze w pierwszy piątek i sobotę lipca odbywa się tu festiwal „Na Pograniczu“. Od dwudziestu lat ma tu miejsce przegląd piosenek w stylu folk, country and western, w którym biorą udział wykonawcy i pub-liczność z trzech sąsiednich krajów.

      W połowie lipca od roku 2011 organizowane są nad muzeum w Łomnej Dolnej, pod egidą urzędu gminy i przy współpracy ze stadniną jeździecką Zwierzyniec Martynka Baginiec „Wyścigi woźniców“. Impreza ma za celu promowanie i upowszechnianie w naszym regionie coraz bardziej popularnego powożenia zaprzęgami.

   Październik w Łomnej Dolnej jest nierozłącznie związany z Jarmarkiem Euroregionalnym. Tę osobliwą imprezę, która zdobywa sobie swe miejsce i tradycję w całym regionie, gmina urządza od roku 2008. Corocznie jarmark odwiedzi ok. 7000 uczestników.

<<< ubytování
turistické cíle >>>
 

Náš tip

Náš tip

Náš tip

Zimní verze