Jak do Lomn ? Jzdn dy D a Veolia Transport.


Pšky Odkudkoliv smr Jablunkov a pak smr Horní Lomná
  (tento zpsob dopravy nedoporuujeme, je píliš zdlouhavý)
Na kole Odkudkoliv smr Jablunkov a pak smr Horní Lomná, dále novou cyklostezkou, mapa cyklotrasy.
Autobusem Jízdní ády ke staení zde a zde, web Veolia Transport zde.
Vlakem Jizdní ády Bohumín-adca a adca-Bohumín, web IDOS zde.
Autem Odkudkoliv smr Jablunkov. Trasa Praha - Horní Lomná zde.
Letadlem Na letišt Ostrava - Mošnov. Pravidelné lety do Ostravy zde.
Raketou Rakety do Lomné zatím nelétají, ale víme, e se dokáme.
  (zatím to Franta Šiška nepodepsal, bo není kaj pistat)


Nov zrekonstruovné nádraí D v Návsí. Nástupní stanice autobusu smr Horní Lomná.

SLUBY V ÚDOLÍ LOMNÉ A V OKOLÍ

<<< hlavní stránka
 


Slovnk - Po naszymu - vbr.


abecado - abeceda
jedzi - jezdit
autko - autíko
jedzok - jedlík
bebecha - zbytené vci
kafra - vanit
babu - prase
kaczok - rybníek, velká loue
bagacze - pracovní obuv
kaj teraz - kde te
bo - protoe
kosztowa - ochutnávat
bobrowa - hrabat
kucka - kašlat
bocian - áp
kwany - kyselý
bóncka sie - zdlouhav nco
ly - lenoch
bynzin - benzín
lecie - lett
chapcziska - kluci
malowa - kreslit, malovat
chuchni se! - trhni si!
nadó - dol
ciotka - teta
nasmoli - rozílit, nasrat
dajny - štdrý
nieskoro - pozd
dekel - víko
odpust - pou, posvícení
dogóni - dohnat
oto - nedávno
drabina - ebík
pachoek - mladý mu
dziedzina - vesnice
partyja - parta
dzinka - díky
piekorka - pekaka
eszus - hliníková nádoba na jídlo
pierdoli - špikovat, vanit
fechtowa - bojovat, usilovn pracovat
podlywa - zalévat
fajerman - poárník, hasi
pógrzibek - suchohib hndý
fifraa - bídil
plotka - drb, pomluva
fusakle - ponoky
rachowa - poítat
fyrfla - bleptat
rychli - rychleji
gama - dlouho jíst
rychtowa - pipravovat
ganc - úpln
rynek - námstí
glancowa - leštit
sarniok - srnec
go - host
siniok - hib ková
grupa - skupina
siwy - šedivý
gusi sie - dávat o sob vdt
skónd e je - odkud jsi
gzychci sie - tváit se
lintok - bryndák
hafo - hodn
targus - velmi pracovitý lovk
helfer - pomocník
torg - trišt
hutawka - houpaka
urodziny - narozeniny
id - jdi
wiesieli - svatba
inakszi - jiný
wpoli - vlítnout, udeit
jo ech - ja jsem
wyziyra - vyhlíet, vykukovat
jutro - zítra
yny - jenom

Zde nabízíme peklad nkolika slov v gorolském náeí. Autorem je Jan Klus ze skupiny Blaf. Obsáhlejší slovník najdete klikem tady.


Informan centra

Gorolské turistcké informaní centrum
Mosty u Jablunkova
www.gotic.cz
Jablunkovské informaní centrum
Jablunkov
http://www.jablunkov.cz/ic/index.php
Informaní centrum Bystice
Bystrice
http://ic.bystrice.cz/
Mstské informaní centrum Tinec
Tinec
http://www.info-trinec.cz/
     


 

N tip

N tip

N tip

Zimn verze