VTINU RESTAURANCH ZAZEN NALEZNETE V SEKCI UBYTOVN

vtinu restauranch zazen naleznete v sekci "Ubytovn", kter je soust ubytovacch kapacit.
Zde najdete jen klasick restaurace s domcmi specialitami a vyhlenm oste ezanm pivem.


Pro Tnsk Slezsko byla vdy charakteristick a dostupn strava skromn, prost a tradin. Beze zbytku na Tnsku platilo a plat, e polvka je grunt. Nkdy je dokonce jedinm chodem. Charakterizuje ji hutn konzistence, sytost a vivnost. 

Z tch nejznmjch a tak nejastji konzumovanch znme kapuonku (kapunici), polvku z kyselho zel, do kter se pidala teba noka z vepka nebo ke ze slaniny. Maso bylo jdlem svtenm, proto mu byla vnovna velk pe. asto se nakldalo, udilo a zavaovalo. Tnsk Beskydy byly typick svmi stdy ovc. Tato zvata poskytovala nejen vlnu a sry, kter se dl zpracovvaly, ale hlavn skopov a jehn maso. Regionln kuchyni ale bezesporu kraluj bezmas jdla. Brambory spolen se zelm v podstat tvoily zklad kadho jdelnku. Bramborov tsto peen na plechu bylo znm jako brutvaok. Nejastji se ale z brambor dlaly placky, kter se jedly teba se kvarkami nebo se smetanou. Pekly se na blae a do nastrouhanch brambor se pidvalo troku mouky a vajko, pokud bylo dostupn. Dalm a tm kadodennm pokrmem byly vaen nebo peen brambory tzv. pieoki podvan s mlkem nebo kykou.
Zdroj: www.tesinskeslezsko.cz

<<< zpt
 

N tip

N tip

N tip

Letn verze