Fotogalerie

NPR Plenisko

PŘÍRODNÍ REZERVACE PLENISKO /vyhlášena r.1956/
Nachází se pod vrcholem Kyčery na katastrálním území Písek u Jablunkova.Rezervace je tvořena patrovými, věkově různorodými 60-220 let starými porosty, které jsou ponechány přirozenému vývoji.
Porosty rezervace tvoří bučiny s převahou kapradin a acidofilní horské bučiny s druhy klimaxových smrčin. Je zde řada pramenišť, potůčků a podmáčených míst a mokřin, které tvoří vhodný biotop pro metličku křivolakou, pstročka dvoulistého a také pro šťavel kyselý, kamzičník rakouský, hořepník tolipoviotý, poběhlici alpskou a poměnku bahenní.
Žije zde pro tuto oblast typická modranka karpatská, mlok skvrnitý, ještěrka živorodá a také zmije obecná. V pralesovitých prostorách hnízdí řada silně ohrožených druhů ptáků / jeřábek lesní, kulíšek nejmenší, včelojed lesní, datlík tříprstý a kos horský/

.
NPR Plenisko
NPR Plenisko
NPR Plenisko
NPR Plenisko
NPR Plenisko
NPR Plenisko
NPR Plenisko
NPR Plenisko
NPR Plenisko
NPR Plenisko
NPR Plenisko
NPR Plenisko
Zpět na seznam galerií
 

Náš tip

Náš tip

Náš tip

Zimní verze