Fotogalerie

NPR Plenisko

PÍRODNÍ REZERVACE PLENISKO /vyhlášena r.1956/
Nachází se pod vrcholem Kyery na katastrálním území Písek u Jablunkova.Rezervace je tvoena patrovými, vkov rznorodými 60-220 let starými porosty, které jsou ponechány pirozenému vývoji.
Porosty rezervace tvoí buiny s pevahou kapradin a acidofilní horské buiny s druhy klimaxových smrin. Je zde ada prameniš, potk a podmáených míst a mokin, které tvoí vhodný biotop pro metliku kivolakou, pstroka dvoulistého a také pro šavel kyselý, kamziník rakouský, hoepník tolipoviotý, pobhlici alpskou a pomnku bahenní.
ije zde pro tuto oblast typická modranka karpatská, mlok skvrnitý, ještrka ivorodá a také zmije obecná. V pralesovitých prostorách hnízdí ada siln ohroených druh pták / jeábek lesní, kulíšek nejmenší, velojed lesní, datlík típrstý a kos horský/

.
NPR Plenisko
NPR Plenisko
NPR Plenisko
NPR Plenisko
NPR Plenisko
NPR Plenisko
NPR Plenisko
NPR Plenisko
NPR Plenisko
NPR Plenisko
NPR Plenisko
NPR Plenisko
Zpt na seznam galeri
 

N tip

N tip

N tip

Letn verze