Fotogalerie

DobovÚ fotografie z poz¨stalosti břvalÚho °editele polskÚ Ükoly v DolnÝ LomnÚ

Obci se poda°ilo získat album unikátních historických pohled¨ Lomné do r.1958 z poz¨stalosti bývalého °editele polské školy pana Jerzeho Walka. Jedná se o album fotografií, výnovaný obŔany obce panu uŔiteli p°i p°íle×itosti jeho 70.narozenin. M¨×ete zde shlédnout kolekci  snímk¨, které  zrestauroval Ladislav Pekárek. Toto vzácné album ulo×eno v archivu obce a pro další pot°eby sluu×í velké výstavní zvýtšeniny jak v eletronické, tak v papírové podobý. ╚ást týchto dobových fotografií neznámých autor¨ je stále vystavena v Lomnanském muzeu.

foto z archÝvu
foto z archÝvu
foto z archÝvu
foto z archÝvu
foto z archÝvu
foto z archÝvu
foto z archÝvu
foto z archÝvu
foto z archÝvu
foto z archÝvu
foto z archÝvu
foto z archÝvu
foto z archÝvu
foto z archÝvu
foto z archÝvu
foto z archÝvu
foto z archÝvu
foto z archÝvu
foto z archÝvu
foto z archÝvu
foto z archÝvu
foto z archÝvu
foto z archÝvu
foto z archÝvu
foto z archÝvu
foto z archÝvu
foto z archÝvu
foto z archÝvu
foto z archÝvu
foto z archÝvu
foto z archÝvu
foto z archÝvu
foto z archÝvu
foto z archÝvu
foto z archÝvu
foto z archÝvu
foto z archÝvu
foto z archÝvu
foto z archÝvu
foto z archÝvu
foto z archÝvu
foto z archÝvu
foto z archÝvu
foto z archÝvu
foto z archÝvu
foto z archÝvu
foto z archÝvu
foto z archÝvu
foto z archÝvu
foto z archÝvu
foto z archÝvu
foto z archÝvu
foto z archÝvu
foto z archÝvu
Zpýt na seznam galeriÝ
 

Nᚠtip

Nᚠtip

Nᚠtip

ZimnÝ verze