Lomňanské muzeum   V mnoha evropských zemích se jejich regiony od jisté doby snaží zdůrazňovat svou vlastní jedinečnost a originalitu. Evropská unie těmto snahám přeje a také je podporuje. Globalizace si žádá reakci, aby jednotlivec neztratil vlastní identitu. Industrializace a automatizace lidské práci ubraly mnoho z jejího účelu, člověk se přestává cítit tvůrcem. Návrat k vlastním kořenům se tak stává znamením doby. Přáním nás všech je dochování historického dědictví našich předků a lidových tradic našeho regionu.

Lomňanské muzeum je u zrodu. Po shromáždění okázalého historického dědictví v podobě historických materiálů, kronik, fotoalb, nahrávek starších občanů a původních exponátů za pomocí našich občanů   se zrodila úvaha a rozhodnutí na zřízení muzea v Dolní Lomné. Po získání ucelené projektové dokumentace objektu 1. školy z roku 1852 byl položen základní kámen vzniku muzea. Původní objekt z 19. století byl v roce 1974 umístěn v depozitáři   Skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm, dnes je k nahlédnutí pouze původní třída. Díky získání potřebných finančních prostředků vznikla replika 1. školy, neboli současné muzeum, a díky dotaci z prostředků Evropské unie z Operačního programu přeshraniční spolupráce 2007-2013 Česká republika - Polská republika – Fond mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko. Obec spolupracuje s Muzeem v Rožnově pod Radhoštěm, je členem Asociace Muzeí v přírodě, dále spolupracuje se   Správou chráněné krajinné oblasti Beskydy, Českým svazem Ochránců přírody Salamandr a Střední zemědělskou školou v Českém Těšíně za účelem zřízení arboreta a expozice o našem přírodním skvostu – pralese Mionší. V rámci sjednocující se Evropy identita vlastních kořenů získává na důležitosti.. Těšme se proto, že jsou zde milovníci lidové kultury a umění, folkloru a tradic. V nich je jistota, že staré tradice nebudou zpřetrženy. Bez nich by nebylo otevření muzea.

Popřejme lomňanskému muzeu, aby bylo živou a aktivní spojitostí bohaté minulosti se současností a budoucností, a také odkazem dědictví našich předků v tomto tvrdém a drsném kraji, ale přesto výjimečném a krásném...

   [ Lomňanské muzeum  ]

         V centru obce je vystavěna replika staré roubené školy, která byla v roce 1974 převezena do Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Replika staré školy v Dolní Lomné, byla slavnostně otevřena v říjnu roku 2008. V tomto nádherném stavení je možnost zakoupení suvenýrů, upomínkových předmětů a v nepo-slední řadě možnost ochutnat specialitu v podobě teplé medoviny.
    U muzea se každoročně pořádají akce typu: vozatajských závodů, podzimního jarmarku, veliko-noční, vánoční výstavy, výstavy betlémů a dobových fotografií.
Muzeum je otevřeno denně od 10.00 do 17.00 hod.

   [ Muzeum łomniańskie ]

W centrum gminy jest zbudowana replika starej szkoły drewnianej, która w roku 1974 została przewieziona do Wołoskiego Muzeum w Przyrodzie w Rożnowie pod Radgoszczen. Replika starej szkoły w Łomnej Dolnej została uroczyście otwarta w październiku 2008 r. W tym prześlicznym budynku można zakupić pamiątki, upominki oraz posmakować tutejszy specjał – ciepłą „miodulę“.

W ramach muzeum organizowane są corocznie różne imprezy: wyścigi woźniców powożeniu, jarmark jesienny, wielkanocny, wystawy świąteczne, wystawy jasełek i fotografii historycznych.

Muzeum jest otwarte codziennie od godz 10.00 do 17.00.

 

   [Museum in Lomna]

A replica of an old wooden school, which was transferred to the Wallachian Open Air Museum in Rožnov pod Radhoštěm in 1974, was built in the centre of the village. The replica of an old school from Dolni Lomna was officially opened in October 2008. In this beautiful building, visitors can purchase souvenirs and sample the local specialty, the hot mead.

The museum annually holds the following events: harness riding races, autumn fair, Easter and Christmas exhibitions, exhibition of nativity scenes and historical photographs.

The museum is open daily from 10.00 am to 5.00 pm.<<< úvodní stránka
 

Náš tip

Náš tip

Náš tip

Zimní verze