Pela - Kaple na Muinkovm vrchu

  • Horn Lomn
  • Turistick trasy
  • Pjezdov a odjezdov msto : konen zastvka Pela
  • Monost parkovn : lyask arel Pela
  • Rozvrh vzdlenost : 1 hodina 15minut
  • Nronost : tk
  • Monosti oberstven : nen


Naše cesta zaíná u lyaského areálu Pela. Vydáme se po luté znace po asfaltové cest, která míjí lyaský areál a po chvíli zabouje doleva do lesa. Prudké stoupání je jen pro otrlé a nenabízí nic jiného ne fyzickou zát s nevybranými slovy. Po tyiceti minutách ostrého stoupání picházíme na menší mýtinu s výhledy do okolí a za malou chvíli je ji v dohledu náš cíl - kaple na Muinlovém vrchu, místo jen je katoron spjato s ervnovou poutí. Celá trasa zabere cca 70 minut a lze ji doporuit jen fyzicky zdatným jedincm.

<<< zpt

 

N tip

N tip

N tip

Zimn verze