Zemdlsk dvorek

  • Doln Lomn
  • Sport, rekreace, voln as v dol Lomn
  • Monost parkovn : parkovit u informanho centra


.
   [Zemdlsk dvorek ]


       jeho soust je devn sala s ukzkou tra-dinch vrobk z ovho mlka. Vyroben vrobky pak
budou nabzeny k ochutnvce nvtvnkm. Soust salae je potebn vybaven, jako je kotlk, mselnice, koen mec, skladovac sud, okov ke studni, stylov jdeln sestava atd.
      V ZOO dvorku je naun koutek o mstn prod. Soust prohldky je 7 zastaven s rznmi druhy zv-at (krlci, kozy, ovce, krva, tele, slepice, husy, kachny, prasata). Najdeme zde laviku a tak cedulku se zajmavostmi o zvatech a prod. Asi nejvt atrakc je monost vidt, pohladit si, i krmit tradin hospodsk zvata. Nechyb ani veln a jako zajma-vost zde bude jezevec.

   [The farm backyard]

Part of it is a wooden chalet with a display of traditional products from sheep's milk. The products are offered for tasting to the visitors. The chalet has all necessary equipment such as kettle, churn, leather pouch, storage barrel, well bucket, a stylish dining set, etc.

The ZOO backyard includes an educational playground focusing on nature and traditional animals. The tour around the backyard has 7 stops with different kinds of animals (rabbits, apiary, goats, sheep, cow, calf, chickens, geese, ducks, pigs, badger). The stops are equipped with benches and tags with interesting facts about animals or local nature. Visitors, particularly children, can feed the animals.

 

   [ Dworek gospodarski ]

Jego czci jest szaas drewniany z pokazem tradycyjnych produktw z mleka owczego. Produkty te s nastpnie oferowane do degustacji zwiedzajcym. W skad szaasu wchodzi potrzebne wyposaenie, np. kocioek, maselnica, worek ze skry, beczka przechowalnicza, wiadro do studni, stylowy zestaw jadalny itp.

W dworku ZOO znajduje si kcik edukacyjny na temat przyrody i zwierzt tradycyjnych. W ramach zwiedzania jest 7 przystankw z rnymi gatunkami zwierzt (krliki, ule z pszczoami, kozy, owce, krowa, ciel, kury, gsi, kaczki, prosita, borsuk). Znajduje si tu aweczka i tabliczka z ciekawostkami na temat zwierzt i tutejszej przyrody. Zwiedzajcy, zwaszcza dzieci, mog karmi zwierzta.

 

 

N tip

N tip

N tip

Zimn verze