Zemědělský dvorek

  • Dolní Lomná
  • Sport, rekreace, volný čas v Údolí Lomné
  • Možnost parkování : parkoviště u informačního centra


.
   [Zemědělský dvorek ]


       jeho součástí je dřevěná salaš s ukázkou tra-dičních výrobků z ovčího mléka. Vyrobené výrobky pak
budou nabízeny k ochutnávce návštěvníkům. Součástí salaše je potřebné vybavení, jako je kotlík, máselnice, kožený měšec, skladovací sud, okov ke studni, stylová jídelní sestava atd.
      V ZOO dvorku je naučný koutek o místní přírodě. Součástí prohlídky je 7 zastavení s různými druhy zví-řat (králíci, kozy, ovce, kráva, tele, slepice, husy, kachny, prasata). Najdeme zde lavičku a také cedulku se zajímavostmi o zvířatech a přírodě. Asi největší atrakcí je možnost vidět, pohladit si, či krmit tradiční hospodářská zvířata. Nechybí ani včelín a jako zajíma-vost zde bude jezevec.

   [The farm backyard]

Part of it is a wooden chalet with a display of traditional products from sheep's milk. The products are offered for tasting to the visitors. The chalet has all necessary equipment such as kettle, churn, leather pouch, storage barrel, well bucket, a stylish dining set, etc.

The ZOO backyard includes an educational playground focusing on nature and traditional animals. The tour around the backyard has 7 stops with different kinds of animals (rabbits, apiary, goats, sheep, cow, calf, chickens, geese, ducks, pigs, badger). The stops are equipped with benches and tags with interesting facts about animals or local nature. Visitors, particularly children, can feed the animals.

 

   [ Dworek gospodarski ]

Jego częścią jest szałas drewniany z pokazem tradycyjnych produktów z mleka owczego. Produkty te są następnie oferowane do degustacji zwiedzającym. W skład szałasu wchodzi potrzebne wyposażenie, np. kociołek, maselnica, worek ze skóry, beczka przechowalnicza, wiadro do studni, stylowy zestaw jadalny itp.

W dworku ZOO znajduje się kącik edukacyjny na temat przyrody i zwierząt tradycyjnych. W ramach zwiedzania jest 7 przystanków z różnymi gatunkami zwierząt (króliki, ule z pszczołami, kozy, owce, krowa, cielę, kury, gęsi, kaczki, prosięta, borsuk). Znajduje się tu ławeczka i tabliczka z ciekawostkami na temat zwierząt i tutejszej przyrody. Zwiedzający, zwłaszcza dzieci, mogą karmić zwierzęta.

 

 

Náš tip

Náš tip

Náš tip

Zimní verze