XX. ronk Festivalu na pomez

  • Doln Lomn

Letošní jubilejní, 20.roník festivalu poádala Matice slezská v sobotu 7.7.2012. Konen jsme se dokali po nkolika deštivých letech krásného sluneného poasí. Program probíhal dle pipravené dramaturgie.

V 15 hodin byl slavnostn zahájen kapelou Blaf, Josefem Mlokem Grimem a pedsedkyní Matice slezské tento jubilejní roník. Kapela Blaf si pipravila narozeninovou zdravici a Mendos zazpíval hezkou píse o Festivalu na pomezí. Program pokraoval vystoupením kapely BG Styl, která za všeobecného veselí vyzvala z obecenstva dámu pro Josefa Mloka Grima, aby pak spolu zatanili velmi ohnivý ardáš. Následovalo vystoupení kapely Welcome Drink, praské kapely Dsn fajn, netradiní spojení Honzy Vanury a Pavlíny Jíšové, nejlepší keltské kapely z Polska – Carrantuohill s novým obsazením. Hvzdný veer pokraoval vystoupením známé legendy folku – Pavla ALMANA Lohonky, který rozezpíval obecenstvo známými písnmi. Pekvapením veera pak byla kapela FUNNY FELOWS z Bratislavy, která pedvedla na jevišti vskutku originální vystoupení a jejich humor nadchl diváky tak, e tleskali vestoje. Dále úinkovala polská kapela Zgredybilllies, která se stala vítzem v souti Moravského vrabce.  Program se díky vytleskaným pídavkm pehoupl pes plnoc a na pódiu pokraoval program countrybálem se skupinou Bridge. Návštvníci se rozcházeli za ranního kuropní..

Letošní Festival na pomezí byl úspšný jak návštvností, tak i programem. Festival navštívilo na 1.500 divák..

Jubilejní, 20. festival je za námi a víme, e se nám ho podaí udret. Stává se vedle Slezských dn tradicí a je známý i v zahranií. 


<<< zpt do archivu úvodní strana >>>

 

N tip

N tip

N tip

Letn verze