Vozatajsk zvody 2019

  • Doln Lomn

Poasí se postaralo o hlavní program Vozatajských závod.
Po bezesporu perfektn pipraveném závodu se o hlavní slovo pihlásilo poasí, které postupn vyprovázelo natšené diváky do místních restauraních zaízení. Královská disciplína tyspeí však rozehnala mraky a závod pokraoval v plné kráse.

 

N tip

N tip

N tip

Letn verze