zima_kamenity zima_2015_3 zima_2014_2 zima_2015_2

Beskydy svou kadeavou zelení zasmušilých vrchol, mírn modelovaných údolí a pvabem stále ivých horských osad nemají široko daleko konkurenci. Vedle Valašska jsou to pak pedevším Tšínské Beskydy, kde si více jak kde jinde uvdomíme sepjetí lovka s pírodou a jeho tvoivou innost. Práv zde leí svérázný a donedávna ponkud opomíjený kout Beskyd.

LOMN DOLINA SLOVEM A OBRAZEM

Krtk dokument o dol Lomn


Aktuality


zimn fotografie - Made in Lomn Dolina

02.12.2016
FOTOGALERIE ÚDOLÍM LOMNÉ zimní fotografie. Foto TADY.

Devt jarmark a trh domcch zvat v Doln Lomn

01.10.2016
Ji tradiní Lomanský jarmark pivítal za sluneného poasí zástupy lidí. Foto ZDE

Lomansk Podzimn jarmark - PROGRAM

24.09.2016
Pozvánka na jarmark a podrobný program Podzimního jarmarku 2016 v Dolní Lomné TADY

Ji 47 let pat prvn vkend v z prostorm nrodopisnho arelu Slezskm dnm

03.09.2016
Prešovský PUS napumpoval do pítomných divák 47. Slezských dn poádnou dávku energie. Foto ZDE

Slezsk dny ON-LINE

03.09.2016
Prostednictvím našeho partnera firmy HoralNET Vám pínášíme ON-LINE atmosféru z obou Slezských dn. ZDE

Jzdn d kyvadlov dopravy na Slezsk dny a zpt

01.09.2016
Vyuijte nabídku cestovat pohodln pistavenými autobusy pímo do areálu na Slezské dny a zpt. Píleitostní jízdní ád ZDE.

Slezsk maraton 2016 v dol Lomn

20.08.2016
Dolnolomanská aréna byla startem ji páteho roníku Slezského maratonu. Foto ze startu ZDE.

Oficiln program Slezskch dn je hotov

13.08.2016
Ji po tyicáté sedmé se meme tšit na velmi atraktivní soubory, které zavítají do Údolí Lomné. Podrobný program ZDE

Markta Konvikov v Doln Lomn

09.07.2016
Velmi vydaenou tekou Vozatajských závod bylo vystoupení Markéty Konvikové. Foto ZDE

Vozatajsk zvody v dol Lomn se znovu vydaily

08.07.2016
Ji po šesté v dolnolomanském areálu v Dolní Lomné jsme mli monost shlédnout mezinárodní pehlídku nejlepších vozataj z R a zahranií. Foto ZDE

Sobotn vystoupen Vlasty Redla bylo nejvtm tahkem festivalu

02.07.2016
24. Festival na pomezí provázela výborná atmosféra, která vygradovala vystoupením Vlasty Redla s jeho kapelou. Foto ZDE

Festival na pomez s Pavlem Dobeem

01.07.2016
Za mírného dešt, který neodradil skalní píznivce country a folkové muziky zaal ji 24. Festival na pomezí. Foto TADY

Pedprodej vstupenek na Festival na pomez, info o cench a program

09.06.2016
Pedstavujeme oficiální plakát Festivalu na pomezí vetn cen vstupenek.
Pátek K 140,-, Sobota K 200,-,  Dti do 120 cm po oba dny v doprovodu rodi zdarma!

V arelu Matice slezsk v Doln Lomn se bude natet film

02.05.2016
Známý moderátor a muzikant Petr Šiška pipravuje celoveerní film o krásném Tšínském Slezsku s názvem Muzzyka. Natáení v areálu Matice slezké bude na Slezských dnech v nedli 4. záí 2016.

Nov pdny fotografie z NPR Mion

09.03.2016
V sekci Fotogalerie Údolím Lomné byly pidány nové fotografie z práv konící zimy v NPR Mionší. FOTO TADY.

Archv akc

30.06.2012
ZDE naleznete fotoreporte z ji uskutennch akc v dol Lomn

Tip na ubytovn


Tip na ubytovn

Rodinn hotel U Studnky

Horn Lomn
Typ: Hotel
Ceny od
500 K
osoba / noc
 
 

N tip

N tip

N tip

Letn verze